Fișiere

Aplicație citirea din fișier

Enunț: Fișierul numere.in conține un șir de cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,106]. Se cere să se determine și să se afișeze pe ecran, separate printr-un spațiu, ultimele trei numere pare (nu neapărat distincte) din șirul aflat în fișier, sau mesajul nu exista, dacă nu există trei astfel de numere.
Exemplu: dacă fișierul conține valorile 422 1635 426 1413 1647 808 201 252
se afișează pe ecran 426 808 252

Rezolvare: Se vor utiliza trei variabile a, b, c inițializate cu valoarea -1, în care se vor reține ultimile 3 valori pare citite în orice moment al execuției.

Limbajul C++

 

Limbajul C

 

Urmăriți explicațiile în videoclip.