Șiruri numerice

Minime și maxime în șiruri numerice

Calcularea valorii maxime, valorii minime, a sumelor valorilor și numărarea valorilor sunt prelucrări specifice șirurilor finite de valori, pentru care termenii sunt dați prin enumerarea valorilor termenilor.

Algoritmul pentru calcularea valorii minime

Pentru calcularea valorii minime se va utiliza o variabilă care va reține valoarea minimă astfel:

Pasul 1: variabila va reține prima valoarea din șirul de valori sau cea mai mare valoare din domeniul de valori din care fac parte termenii șirului

Pasul 2: se parcurge șirul de valori și se compară variabila cu fiecare termen al șirului. În situația în care un termen al șirului are o valoare mai mică decât valoarea reținută în variabilă atunci se variabila va reține valoarea termenului respectiv.

Exemplu:

Fişierul numere.in conţine mai multe numere întregi (cel mult 106), fiecare număr având cel mult 9 cifre. Se cere să se afişeze pe ecran, cea mai mică valoare pară memorată în fişier. Dacă în fişier nu se află cel puțin o valoare pară pe ecran se va afişa mesajul nu exista.

Rezolvare:

Pasul 1: Se inițializează o variabilă minim cu valoarea 1000000 (cea mai mare valoare din domeniul de valori) și o altă variabilă, gasit cu valoarea 0

Pasul 2: Se citesc valorile din fișier și se verifică dacă sunt valori pare și sunt mai mici decât valoare reținută în variabila minim, atunci se rețin în variabila minim și valoarea variabilei găsit devine 1.

Pasul 3: Dacă variabila gasit are valoarea 1 se va afișa variabila minim, altfel se va afișa mesajul nu exista

Limbajul C++

Limbajul C

 

 

 

Algoritmul pentru calcularea valorii maxime

Pentru calcularea valorii minime se va utiliza o variabilă care va reține valoarea maximă astfel:

Pasul 1: variabila va reține prima valoarea din șirul de valori sau cea mai mică valoare din domeniul de valori din care fac parte termenii șirului

Pasul 2: se parcurge șirul de valori și se compară variabila cu fiecare termen al șirului. În situația în care un termen al șirului are o valoare mai mare decât valoarea reținută în variabilă atunci se variabila va reține valoarea termenului respectiv.

Exemplu:

Fişierul numere.in conţine mai multe numere întregi (cel mult 106), fiecare număr având cel mult 9 cifre. Se cere să se afişeze pe ecran, cea mai mare valoare pară memorată în fişier. Dacă în fişier nu se află cel puțin o valoare pară pe ecran se va afişa mesajul nu exista.

Rezolvare:

Pasul 1: Se inițializează o variabilă maxim cu valoarea –1000000 (cea mai mare valoare din domeniul de valori) și o altă variabilă, gasit cu valoarea 0

Pasul 2: Se citesc valorile din fișier și se verifică dacă sunt valori pare și sunt mai mari decât valoare reținută în variabila maxin, atunci se rețin în variabila maxim și valoarea variabilei găsit devine 1.

Pasul 3: Dacă variabila gasit are valoarea 1 se va afișa variabila maxim, altfel se va afișa mesajul nu exista

Limbajul C++

 

Limbajul C