Operații elementare cu tablouri unidimensionale

Aplicație – parcurgerea unui tablou unidimensional

Enunț: Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural, n (n∈ [2, 20]), şi cele n elemente ale unui tablou unidimensional, numere naturale din intervalul [0, 1000000]. Programul afişează pe ecran perechile de elemente egal depărtate de extremitățile tabloului.

Exemplu:

  • pentru n=10 și tabloul (12, 30, 11, 92, 5, 8, 79, 15, 28, 26) se va afișa:

 (12 26) (30 28) (11 15) (92 79) (5 8)

  •  pentru n=11 și tabloul (12, 30, 11, 92, 5, 101, 8, 79, 15, 28, 26) se va afișa:

 (12 26) (30 28) (11 15) (92 79) (5 8)

Rezolvare:

Limbajul C++

Limbajul C

Urmăriți videoclipul pentru explicații: